ثبت نام اولیه کاردانی ناپیوسته

توجه : متقاضی گرامی تکمیل فرم ذیل به منظور اعلام علاقمندی شما نسبت به ادامه تحصیل می باشد و پذیرش قطعی شما بعد از اعلام اسامی از طریق سازمان سنجش خواهد بود. این ثبت نام تنها جهت آن است که از طرف مرکز برای شما پیامک ارسال گردد و ثبت نام شما پس از ثبت در سامانه سنجش و سپس ثبت نام در مرکز، نهایی می گردد.