کارکنان

نام و نام خانوادگی پست سازمانی داخلی
سیدجواد طبایی فرد معاون آموزشی و پژوهشی 108
محمدصادق کیانی کارشناس آموزش و پژوهش 106
سعیده صحرانورد کارشناس ثبت نام و امور فارغ التحصیلان 110
زهرا جهاد کارشناس امور مدرسان 107
امین خواه مسئول امور کلاس ها 114