کارکنان

نام و نام خانوادگی پست سازمانی داخلی
سید جواد طبایی فرد معاون آموزشی و پژوهشی ۱۰۸
سارا استواری کارشناس آموزش و پژوهش ۱۰۶
سعیده صحرانورد کارشناس ثبت نام و امور فارغ التحصیلان ۱۱۰
زهرا جهاد کارشناس امور مدرسان ۱۰۷
محمد مهدی امین خواه مسئول امور کلاس ها ۱۰۱
محمد صادق کیانی کارشناس آموزش و مسئول کارگاه ها ۱۰۶