زمان شروع کلاسهای مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز

دانشجویان محترم ، شروع کلاسهای مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز از روز شنبه 26/ بهمن ماه طبق برنامه کلاسی می باشد . تلفن تماس جهت اطلاع از تشکیل کلاس ها 09164494806