جلسات توجیهی کاربینی و کارورزی

با سلام
به اطلاع می رساند جلسات توجیهی دروس کارورزی و کاربینی ترم مهرماه ۱۴۰۰ از ۳ تا ۱۲ آبان ماه تشکیل خواهد شد. تاریخ دقیق به تفکیک رشته و نحوه برگزاری متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. شایان ذکر است فرم های کارورزی و کاربینی از طریق سایت مرکز به نشانی ذیل و از طریق منوی آموزشی و پژوهشی-فرمها قابل دانلود می باشد.

WWW.shirazjju.ac.ir