عدم تشکیل کلاس استاد اسلامی

کلاس درس اواشناسی وگویندگی خبر -درس خواندن و درک مفاهیم مقدماتی استاد سرکار خانم اسلامی امروز 4/اسفند ماه تشکیل نمیشود.