زمان مراجعه دانشجویان

مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز جهت انجام امور اداری و دانشجویی، در بازه زمانی 10تا 15 اسفندماه از ساعت 8 تا 13 آماده پاسخگویی به دانشجویان گرامی خواهد بود.