کسب مقام

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان فارس، در دومین جشنواره فرهنگی و ورزشی کشتی پهلوانی و ورزش های زور خانه ای که به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی اردبیل برگزار شد، ایرج شهریوری از کارکنان مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شیراز موفق به کسب مقام دوم رشته دلنوشته در بخش آزاد این جشنواره شد.
دکتر حبیب دانش منش ؛رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان فارس کسب این مقام را به ایرج شهریوری و خانواده مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شیراز تبریک وتهنیت گفت .