زمان برگزاری کلاس توجیحی درس کاربینی استاد دهقانپور

# امورکلاسها،کلاس توجیهی درس کاربینی ،استاد دهقانپور دوشنبه 9/ دی ماه ساعت 14:00 برگزار می شود