تحویل فرم کارورزی 983 به استاد خسروی

به اطلاع می رساند دانشجویانی که درس کارورزی را در ترم تابستان (983) با استاد خسروی داشته اند می رساند، آخرین فرصت تحویل فرم ها و گزارش کارورزی به ایشان روز سه شنبه مورخ هشت مهرماه خواهد بود.