کلاس های دانشجویان ورودی مهرماه 99

قابل توجه دانشجویان گرامی ورودی مهرماه 99:
با مراجعه به سامانه هم آوا، قسمت تایید انتخاب واحد و برنامه هفتگی از روز و زمان کلاس های خود مطلع شوید.
www.edu.uast.ac.ir
نام کاربری: کد ملی
رمز عبور: شماره شناسنامه

به اطلاع می رساند کلاس های ترم مهرماه کلیه دانشجویان ورودی مهرماه 1399 به صورت مجازی از طریق سامانه دانشگاه به آدرس ذیل از 24 آبان ماه تشکیل خواهد شد. غیبت بیش از 3/16 در ترم جاری لحاظ خواهد شد. امکان ورود به کلاس صرفا بعد از حضور اساتید محترم در زمان مشخص شده میسر خواهد بود. دانشجویانی که دارای مغایرت موثر می باشند احتمالا از هفته آینده امکان حضور در کلاس ها را خواهند داشت.
آدرس سامانه: vu.farsuast.ir
نام کاربری: کد ملی( مطابق نام کاربری سامانه هم آوا)
رمز عبور: شماره دانشجویی