جلسه مجازی هیئت نظارت و ارزیابی

با سلام
به اطلاع می رساند با عنایت به بازدید سالانه هیت نظارت وزارت علوم، جلسه دیدار با دانشجویان محترم مرکز در تاریخ سه شنبه 21/02/1400 ساعت 9:30 - 10:30 از طریق لینک زیر برگزار می گردد.
vroom.shiraz.ac.ir/nezarat7