جلسات توجیهی دروس کارورزی 993

به اطلاع می رساند جلسات توجیهی درس کارورزی ترم تابستان 1400 از 9 تا 13 مردادماه تشکیل خواهد شد. تاریخ دقیق به تفکیک رشته و آدرس لینک کلاس متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. شایان ذکر است فرم های کارورزی از طریق همین وبسایت منوی آموزش و پژوهش- فرم ها- فرم کارورزی قابل دانلود می باشد.