آزمون مجدد دروس متمرکز روز 27 دی ماه

به اطلاع می رساند به دلیل مشکل سامانه در روز 27 دی ماه، دانشجویانی که موفق به اتمام یا شرکت در آزمون ها نشده اند، می توانند در آزمون مجدد درس دانش خانواده و جمعیت در روز پنجم بهمن ماه ساعت 15 و درس مهارتها و قوانین کسب و کار ساعت 12 همان روز شرکت نمایند.