انتخاب محل کارورزی

به اطلاع می رساند آخرین فرصت انتخاب محل کارورزی در نیمسال دوم 99-98 تا پایان خرداد ماه می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به اداره آموزش مراجعه نمایید.