کنسل شدن کلاس های آموزشی

با توجه به مصوبه هیأت دولت و شورای سلامت استان، کلیه کلاسهای آموزشی مرکز تا پایان اسفندماه تعطیل می باشد. کادر اداری مرکز جهت پاسخگویی به دانشجویان عزیز و مراجعین محترم در مرکز حضور دارند. شایان ذکراست شروع کلاس ها بعد از تعطیلات نوروز از 16 فروردین ماه خواهد بود.