انتخاب دانشجوی نمونه

به اطلاع می رساند جهت انتخاب دانشجوی نمونه، دانشجویانی که شرایط انتخاب شدن را دارند لازم است حداکثر تا 31 شهریور ماه به مرکز مراجعه نمایند.
1- دانشجویان کاردانی با معدل بالای 16 و کارشناسی معدل بالای 15
2- گذراندن حداقل 2 ترم
3- نداشتن سنوات تحصیلی (اتمام دوره در 4 ترم)
4- داشتن فعالیت پژوهشی مرتبط به رشته (چاپ مقاله و کتاب، ابداع و اختراع،کنفرانس علمی، مجری طرح و...)
5- داشتن فعالیت های برجسته فرهنگی و ورزشی