آدرس پزشک معتمد( آقای دکتر واردی)

شیراز- بلوار مدرس شهرک پرواز خیابان شهید بابایی جنب آژانس مسکن احد مطب آقای دکتر حسام واردی- ساعت مراجعه (21-19) شماره تماس :37276167 و 09170623734