ارسال فرم پیشنهاد پروژه در نیمسال 982

قابل توجه دانشجویانی دانشجویانی که درس پروژه دارند : از منوی آموزشی و پژوهشی، زیر منوی فرم ها را انتخاب کرده و سپس فرم پیشنهاد پروژه را دانلود و آن را تکمیل و سپس به ایمیل زیر ارسال نمایید. Fazel.Khosravi+p982@gmail.com توجه داشته باشید که پاسخ از طریق همان ایمیل ارسالی صورت می پذیرد.