تشکیل پرونده دانشجویان بهمن 98 (982)

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی بهمن 98 می رساند جهت تشکیل پرونده خود، دوم مهرماه میبایستی شخصا به واحد ثبت نام مرکز مراجعه نمایند. عدم مراجعه و تشکیل پرونده به منزله انصراف از تحصیل خواهد بود و از ادامه تحصیل این دسته از دانشجویان ممانعت به عمل خواهد آمد.
1- اصل دیپلم / اصل کاردانی (ویژه دانشجویان کارشناسی)
2- 6 قطعه عکس 3/4
3-نامه نظام وظیفه ویژه دانشجویان ذکور یا کارت پایان خدمت
4- کپی شناسنامه و کارت ملی