زمان انتخاب واحد 991

به اطلاع می رساند انتخاب واحد دانشجویان در ترم 991 در بازه اول لغایت 11 شهریور ماه انجام خواهد شد. اطلاعات تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.