جشن دانشجویان جدید الورود

به اطلاع کلیه دانشجویان جدید الورود می رساند جشن نو دانشجویان به صورت مجازی در تاریخ 12 آذرماه به صورت مجازی برگزارخواهد شد. لینک سامانه و نحوه ورود متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.