روز دانشجو

16 آذرماه روز دانشجو بر دانشجویان آرمانگرا، عدالت‌خواه و آزاداندیش مبارک باد.

دانشجو مظهرشهامت، صداقت و طهارت روح و جان است. جنبش دانشجویی الهام یافته از چنین صفات ذاتی، پاکیزه و قدسی و در خروشی جمعی، بدور از هرگونه غفلت و انحراف بر ضد حاکمیت استکبار و استبداد، فساد و زورگویی، قد علم می‌کند.
دانشجوی بیدار با هدف‌گذاری سیاسی و اجتماعی درست، غوغاگرانه و به سرعت، مطالبات آحاد مردم و جامعه را از حنجره فضای دانشجو و دانشگاه، فریاد می‌زند. آری اینچنین دانشجویی نقش خویشتن خویش را می‌شناسد و در تاریخ بر قله خاطره سازان ثابت قدم، سرافرازانه خواهد ایستاد.