اطلاعیه ترم تابستان 1400

با سلام
به اطلاع می رساند بازه انتخاب واحد ترم تابستان 1400 از 22 تا 25 تیرماه خواهد بود. لازم به ذکر است ترم تابستان بازه حذف و اضافه ندارد و دانشجویان (به ویژه دانشجویان ترم آخر) از طریق سامانه هم آوا در بازه تعیین شده می توانند نسبت به انجام انتخاب واحد اقدام نمایند.