زمان تشکیل کلاس توجیحی درس کاربینی استاد زارع

کلاس توجیهی درس کاربینی استاد زارع روز پنج شنبه 5/ دی ماه ساعت 15:45 تشکیل می شود.