حذف و اضافه ترم 992

به اطلاع می رساند بازه حذف و اضافه ترم 992 جهت تکمیل فرایند انتخاب واحد به شرح ذیل می باشد. شایان ذکر است دانشجویانی که تاکنون هیچ انتخاب واحدی انجام نداده اند در این بازه طبق ورودی اعلام شده می توانند نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند. در صورت مشکل سامانه یا عدم ارائه دروس طبق بازه زمانی به مرکز مراجعه نمایید. عدم انتخاب واحد به منزله انصراف خواهد بود. لازم به ذکر است از این ترم امکان انتخاب واحد توسط مراکز آموزشی سلب شده است و خود دانشجو مسئول انجام انتخاب واحد می باشد.
کاردانی و کارشناسی 992: 25 و 26 بهمن ماه// کاردانی و کارشناسی 972 و ماقبل: 25 بهمن ماه /// کاردانی 981: 26 بهمن ماه ///کارشناسی 981: 27 بهمن ماه// کاردانی و کارشناسی 982: 28 بهمن ماه// کاردانی و کارشناسی 991 : 29 بهمن ماه//