مانور اجباری آزمون متمرکز

قابل دانشجویان دارای دروس متمرکز:
به اطلاع می رساند آزمون های متمرکز پایان نیمسال اول ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ مطابق برنامه زمانبندی امتحانات موجود در سامانه هم آوا از ۱۳ الی ۲۲ تیر ماه در سامانه http://examuast.ir برگزار خواهد شد.
❌توجه: ( مانور اجباری )
دانشجویان می بایست از *۶ لغایت ۹ تیرماه ماه * بمنظور انجام موارد زیر در مانور شرکت نمایند.
- ایجاد رمز عبور در سامانه توسط دانشجو
- بررسی و تایید مشخصات توسط دانشجو
- شبیه سازی آزمون

❌شرکت در آزمون های متمرکز در صورت شرکت در مانور امکانپذیر می باشد.❌

مطالعه دقیق دستورالعمل ذیل برای شرکت در امتحان الزامی است.👇👇👇

اطلاعیه: آزمون های متمرکز

بازه زمانی آزمون های متمرکز طبق برنامه اعلام شده از ۱۳ تا ۲۲ تیر ماه می باشد.

- آزمون به صورت تستی است.
- آزمون نمره منفی ندارد.
- شرکت در آزمون منوط به تسویه حساب نهایی شهریه است.
-شرکت در آزمون منوط به شرکت در مانور اجباری تا ۹ تیرماه می باشد.
- تجدیدنظر نمره شامل ۶ نمره کلاسی در اختیار مدرس بوده وتجدید نظر آزمون متمرکز امکان پذیر نمی باشد.
- شرایط غیبت در آزمون تابع قوانین آموزش است.
- مدت زمان برای هر آزمون از قبل مشخص شده و در صفحه آزمون برای دانشجویان قابل مشاهده خواهد بود.
- هر سوال نیز دارای مهلت پاسخ گویی مشخص است و بعد از مراجعه به سوال بعدی امکان برگشت به سوال قبل و ویرایش آن وجود ندارد.
- دانشجویان الزاما ۱۵ دقیقه قبل از شروع آزمون وارد سامانه شوند و به دانشجویان حداکثر تا ۱۵ دقیقه بعداز شروع آزمون اجازه ورود به سامانه داده خواهد شد.