تحویل فرم کارورزی ترم تابستان

قابل توجه دانشجویان گرامی درس کارورزی تابستان ۱۴۰۰:
◀️ بازه زمانی تحویل فرم‌های کارورزی به مدرس بصورت حضوری، در بازه ۳ الی ۱۴ مهرماه می باشد.
لذا دانشجویان عزیز می بایست طبق زمان قطعی اعلام شده که متعاقبا اطلاع رسانی می گردد، برای تحویل فرم های تکمیل شده کارورزی در مرکز حضور یابند.
‼️ عدم تحویل فرم های کارورزی در زمان مقرر بمنزله غیبت در درس کارورزی تلقی میگردد.