تمدید انتخاب واحد ترم 992

به اطلاع می رساند بازه انتخاب واحد ترم 992 برای تمامی دانشجویان از 30 بهمن ماه تا 1 اسفند ماه تمدیدگردید. عدم انتخاب واحد به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.