انتخاب تک درس در ترم تابستان (ویژه دانشجویان ترم آخر)

به اطلاع می رساند دانشجویان ترم آخر (اعم از دانشجویان مرکز خبر و بازرگانی) به شرط گذراندن همه دروس و ثبت همه نمرات، در صورتی که صرفا یک درس برای آنها باقی مانده باشد لازم است جهت اخذ آن درس در ترم تابستان، دوازدهم شهریورماه به مرکز مراجعه نمایند