جلسات توجیهی دروس کاربینی و کارورزی

با عنایت به مجوز برگزاری کلاس ها به شکل حضوری، جلسات توجیهی دروس کاربینی و کارورزی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 تا تاریخ 31 خرداد ماه با رعایت پروتکا های بهداشتی برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.