اطلاعیه شماره 2 آزمون متمرکز

بازه زمانی آزمون های متمرکز طبق برنامه اعلام شده از ۲۷ دی ماه تا ۴ بهمن ماه می باشد.

- آزمون به صورت تستی است.
- آزمون نمره منفی ندارد.
- شرکت در آزمون منوط به تسویه حساب نهایی شهریه است.
-شرکت در آزمون منوط به شرکت در مانور اجباری تا ۲۱ دی ماه می باشد.
- تجدیدنظر نمره شامل ۶ نمره کلاسی در اختیار مدرس بوده وتجدید نظر آزمون متمرکز امکان پذیر نمی باشد.
- شرایط غیبت در آزمون تابع قوانین آموزش است.
- مدت زمان برای هر آزمون از قبل مشخص شده و در صفحه آزمون برای دانشجویان قابل مشاهده خواهد بود.
- هر سوال نیز دارای مهلت پاسخ گویی مشخص است و بعد از مراجعه به سوال بعدی امکان برگشت به سوال قبل و ویرایش آن وجود ندارد.
- دانشجویان الزاما ۱۵ دقیقه قبل از شروع آزمون وارد سامانه شوند و به دانشجویان حداکثر تا ۱۵ دقیقه بعداز شروع آزمون اجازه ورود به سامانه داده خواهد شد.