اطلاعیه شماره 1 انتخاب واحد

با سلام

با توجه به آغاز انتخاب واحد ترم مهرماه 1400 از 20 شهریورماه، شایسته است دانشجویان بدهکار و دارای نقص پرونده آموزشی تا پایان هفته جاری اقدامات لازم را انجام دهند درغیر اینصورت امکان انتخاب واحد را نخواهند داشت.