جذب مدرس دانشجویان رشته زبان

به اطلاع می رساند گروه زبان های خارجه معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان فارس جهت تکمیل کادر مدرسین خود اقدام به جذب مدرسین واجد شرایط می نماید. لذا از دانشجویان علاقمند رشته مترجمی زبان ( کاردانی و کارشناسی) مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز دعوت می شود جهت تکمیل فرم به دفتر ثبت نام مرکز شماره دو (مجتمع عدالت) مراجعه نمایند.
تاریخ آزمون جذب: 5 مهرماه مجتمع عدالت