تحویل فرم های کارورزی ترم مهر 1400

قابل توجه دانشجویان گرامی درس کارورزی مهر ۱۴۰۰:
◀️ بازه زمانی تحویل فرم‌های کارورزی به مدرس بصورت حضوری، در بازه 9 الی 13بهمن ماه می باشد.
لذا دانشجویان گرامی می بایست طبق زمان قطعی اعلام شده که متعاقبا اطلاع رسانی می گردد، برای تحویل فرم های تکمیل شده کارورزی در مرکز حضور یابند.
‼️ عدم تحویل فرم های کارورزی در زمان مقرر بمنزله غیبت در درس کارورزی تلقی میگردد.