تغییر رشته عدم حد نصاب ترم بهمن 1400

#عدم_حدنصاب_رشته
قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ۱۴۰۰:
به اطلاع می رساند پذیرفته شدگان رشته هایی که در ترم بهمن ۱۴۰۰ به حد نصاب نرسیده اند (رشته هایی که انتخاب واحد برای آن ها انجام نشده است) می باید از ۲۳ تا ۲۵ بهمن ماه جهت تغییر رشته به مرکز مراجعه نمایند. عدم مراجعه به منزله انصراف می باشد.