رایگان شدن اینترنت سامانه مجازی

به اطلاع می رساند با توجه به پیگیری های انجام شده ترافیک اینترنت کلاس های مجازی مرکز جهت استفاده از دانشجویان رایگان می باشد. لذا قانون غیبت بیش از 3/16 در ترم جاری لحاظ خواهد شد و اجازه شرکت در آزمون های پایان ترم به دانشجویان دارای غیبت غیر مجاز در سامانه داده نخواهد شد.
آدرس سامانه:
www.vu.farsuast.ir