آخرین فرصت انتخاب واحد ترم 991

به اطلاع می رساند آخرین فرصت دانشجویانی که به هر علت از قبیل سنوات آموزشی، ثبت نام مشروط و .. موفق به انتخاب واحد نشده اند داوزدهم مهرماه می باشد. عدم مراجعه به اداره آموزش جهت ثبت نهایی انتخاب واحد به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.