شروع ثبت نام مهرماه در مقطع کاردانی

به اطلاع می رساند مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز از چهارم تا یازدهم شهریور ماه در مقطع کاردانی بدون کنکور دانشجو می پذیرد.