کلاس های ترم تابستان 993

به اطلاع می رساند شروع کلاس های ترم تابستان 1400 از روز دوم مردادماه، از طریق سامانه مجازی کلاس ها به نشانی ذیل تشکیل می گردد.

vu.farsuast.ir

نام کاربری: کد کاربری سامانه هم آوا
کلمه عبور: شماره دانشجویی