شروع کلاس های دانشجویان جدید الورود

به اطلاع می رساند کلاس های ترم مهرماه کلیه دانشجویان ورودی مهرماه 1399 به صورت مجازی از طریق سامانه دانشگاه به آدرس ذیل از 24 آبان ماه تشکیل خواهد شد. غیبت بیش از 3/16 در ترم جاری لحاظ خواهد شد.
آدرس سامانه: vu.farsuast.ir
نام کاربری: کد ملی( مطابق نام کاربری سامانه هم آوا)
رمز عبور: شماره دانشجویی