تمدید مجدد ثبت نام کاردانی و کارشناسی

پیرو اطلاعیه های قبلی به اطلاع می رساند ثبت نام مقطع کاردانی و کارشناسی ویژه ترم مهرماه 1399 تا 16 مهرماه تمدید گردید. اعلام اسامی افراد پذیرفته شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور احتمالا اواخر مهرماه اعلام خواهد شد.