اخذ معرفی به استاد ترم تابستان 983

به اطلاع می رساند دانشجویان ترم آخر که درخواست اخذ درس معرفی به استاد در ترم تابستان را دارند می بایستی حداکثر تا تاریخ 9 مهرماه به سرکارخانم استواری مدیر آموزش مراجعه نمایند. شایان ذکر است امتحانات معرفی به استاد ترم 983 در روز یکشنبه 20 مهرماه برگزار خواهد شد.