ادرس جلسه مجازی نظارت با دانشجویان

با سلام
به اطلاع می رساند با عنایت به بازدید سالانه هیت نظارت وزارت علوم، جلسه دیدار با دانشجویان محترم مرکز در تاریخ سه شنبه 21/02/1400 ساعت 9:30 - 10:30 از طریق لینک زیر برگزار می گردد.
vroom.shirazu.ac.ir/nezarat7