اطلاعیه شماره 1 آزمون متمرکز ترم 991

قابل توجه دانشجویان گرامی:
آزمون متمرکز دارای شرایط زیر می باشد:
۱. آدرس آزمون examuast.ir می باشد.
۲. راس ساعت در آزمون شرکت نمایید در صورت تاخیر از آزمون اول منع می گردید و در صورتی که در آزمون دوم نیز منع گردید اجازه شرکت در آزمون از شما سلب می گردد.
۳. در صورت قطع شدن اینترنت بلافاصله تلاش نمایید که مجددا در آزمون شرکت نمایید و در صورتی که موفق به ورود نشدید در آزمون با تاخیر شرکت نمایید.
۴. این سامانه سراسری است و هیچگونه دسترسی به آن نداریم و بایستی از طریق پشتیبانی سامانه مشکلات را رفع نمایید.
۵. امکان برگشت به عقب وجود ندارد و نمیتوانید از سوالی گذشته و مجددا به آن سوال برگردید و پاسخ را تغییر دهید.
۶. آزمونها تستی و بصورت چهار گزینه ای است که تنها یک گزینه را میتوانید انتخاب نمایید.
۷. آزمون فاقد نمره منفی است.
۸. شرکت در امتحانات منوط و متوقف به تسویه حساب نهایی می باشد.
۹. سوالات آزمون ۱۴ نمره و ارزش هر سوال نیم نمره می باشد.
۱۰. تعداد سوالات تستی آزمون ۲۸ سوال است.
۱۱. دانشجویان حتما حداقل ۱۵ دقیقه قبل از شروع آزمون وارد سامانه شوید و دانشجویان نهایتا می توانند ۱۵ دقیقه بعد از شروع آزمون وارد سامانه شوند که این مدت از مدت آزمون دانشجو کاسته می شود.
۱۲. مدت آزمون در صفحه اصلی قابل مشاهده است و غیرقابل تغییر است.
۱۳. هر سوال نیز دارای مهلت پاسخگویی است و پس از آن امکان بازگشت یا ویرایش سوال قبل میسر نمی باشد.

آدرس سامانه examuast.ir می باشد.