درخواست مهمانی در ترم 991

به اطلاع می رساند آخرین فرصت ثبت درخواست مهمانی در نیسمال اول 1400- 1399 حداکثر تا تاریخ 20 شهریور ماه از طریق سامانه هم آوا می باشد.