برگزاری رویداد شتاب

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان فارس، دومین رویداد شتاب اینترنت اشیاء و کسب و کار در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شیراز به صورت برخط برگزار شد.

در مراسم اختتامیه رویداد، سید جواد طبائی فرد؛ رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شیراز ضمن تقدیر از کادر اجرایی رویداد با اشاره به محورهای این رویداد اظهار کرد: تجارت و فروش آنلاین، کنترل زنجیزه تأمین ، امنیت فروش آنلاین، فروش خدمات آنلاین و کاربرد اینترنت اشیاء در توسعه کسب و کار از محورهای این رویداد است.

وی در ادامه ضمن تقدیر از کارد اجرائی رویداد بیان کرد برای شرکت در این رویداد 13 ایده به دبیرخانه ارسال شده بود که 7 تیم آن به رویداد فرخوانده شدند و از میان این تیم ها، برای سه تیم حائز مقام های اول تا سوم ضمن اهدای جوایز، مزایای از جمله معرفی به مرکز نوآوری مرکز آموزش جهاددانشگاهی شیراز، مراکز رشد و همچنین معرفی به صندوق های سرمایه گذار و ارائه خدمات متنوع در نظر گرفته شده است.

دکتر طبائی فرد در پایان سخنانش از حمایت های دکتر حبیب دانش منش؛ رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان فارس و همچنین دکتر احمد رجبی ؛ رئیس اداره حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری واحد استانی فارس در برگزاری این رویداد تقدیر و تشکر کرد.

طرح های حائز رتبه اول تا سوم به انتخاب هیأت داوران به شرح زیر می باشد:

نفراول : لیلا رحیمی صاحب ایده دیشکنری هوشمند مشاغل

نفردوم : رضا نمازی صاحب ایده اینترنت اشیاء

نفرسوم :زهرا فقیهایی صاحب ایده آموزش زبان انگلیسی در وردپرس