تشکیل کلاس های مرکز بصورت مجازی از 16 فروردین

قابل توجه دانشجویان ارجمند، کلاس های مرکز از روز شنبه مورخ 16 فروردین 1399 بصورت مجازی برگزار می گردد. جهت راهنمایی شرکت در کلاس ها به آدرس http://vu.shirazjju.ac.ir مراجعه و از بخش نرم افزار های مورد نیاز، راهنمای سامانه مخصوص دانشجو را مشاهده نمایید. توجه داشته باشید که حضور دانشجو در کلاس های مجازی با رعایت شئون اسلامی الزامی باشد.