زمان اخذ درس کارورزی 2

به اطلاع می رساند صرفا دانشجویان ترم آخر مجاز به اخذ درس کارورزی دو می باشند لذا آندسته از دانشجویانی که خلاف ضوابط آموزشی اقدام به اخذ این درس نموده اند درس آنها حذف و حسب مقررات آموزشی اقدام خواهد شد.