آزمون های پایان ترم دروس عملی

قابل توجه دانشجویان گرامی، برنامه امتحانات پایان ترم دروس عملی نیمسال 982 در منوی «برنامه ریزی درسی» قابل مشاهده می باشد. توجه داشته باشید که حضور دانشجویان در جلسه امتحان عملی با رعایت پروتکل های بهداشتی ( استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری و ... ) الزامی می باشد و در صورت عدم حضور در زمان تعیین شده حسب مقررات آموزشی رفتار خواهد شد.